Tornilleria J.L.C.
 
Av. Carlos Haya, 116 - 29010 Málaga - España
 

Tel  34 603 878 028

 

tornilleria@tornilleria.com

 
29/10/2018
 
ISO 4035,  TUERCA HEXAGONAL LATÓN.
 
 
DXL CAJA E/100
     
M2 1000 7,18
     
M2.5 100 6,17
     
M3 1000 3,04
     
M4 1000 4,88
     
M5 1000 6,73
     
M6 1000 15,05
     
M8 500 21,32